1788 Swedish English Dictionary – Letter B

Back to Alphabet

Pages from the 1788 Swedish English Dictionary that begin with the letter B.

 

30   Atlas – Badda

31   Baddning – Bakstycke

32   Baktal – Bank

33   Banka – Barmhertig

34   Barmhertighet – Basa

35   Basfiol – Bedja

36   Bedraga – Bedröfva

37   Bedröfvad – Beflita sig

38   Befläcka – Befråga sig

39   Befrämja – Begrafning

40   Begrafva – Begynna

41   Begynnare – Begäran

42   Begärelse – Behaglig

43   Behaglighet – Behållen

44   Behållning – Bekajad

45   Bekant – Bekostnad

46   Bekriga en – Beledsaga

47   Belefva – Belöning

48   Belöpa – Bemöta

49   Ben – Bepröfva

50   Beqväm – Berga

51   Bergacktig – Beropa sig på

52   Bertelsmessa – Beröm

53   Berömlig – Besitta

54   Besittning – Beskrifning

55   Beskrifva – Beskära

56   Beskärm – Besoldning

57   Bespaning – Bestrida

58   Bestrida – Bestående

59   Bestånd – Beständig

60   Beständighet – Besvära

61   Besvärja – Besöka

62   Besökare – Betala

63   Betalare – Betjena

64   Betjening – Betryck

65   Beträda – Betyga

66   Betygelse – Betänkande

67   Betänketid – Beveklig

68   Beveklighet – Beväpna

69   Bevärd – Bidraga

70   Biebba – Bilägga

71   Bilägga – Bistånd

72   Biständig – Bitter

73   Bitterhet – Björn

74   Björnbär – Bleke

75   Blekhet – Blifva

76   Blifva – Blixt

77   Blixtra – Blomma

78   Blomma – Blygd

79   Blyghet – Blåsa

80   Blåsare – Blöja

81   Blöt – Bofällighet

82   Bog – Bolin

83   Boll – Bord

84   Borde – Borgenär

85   Borgerlig – Botten

86   Bottenfrusen – Brand

87   Brandhake – Bredd

88   Bredvid – Brinna

89   Brist – Brofogde

90   Brokista – Bruka

91   Bruka – Bry

92   Bryderi – Bryta

93   Brytning – Bråte

94   Bräck – Brännpunkt

95   Brännsår – Bubla

96   Buck – Buller

97   Bullersam – Bygga

98   Byggherre – Byte

99   Byting – Bårt

100   Bårta – Bårtsläpa

101   Bårtsläpt – Bäfva

102   Bäfvan – Bära

103   Bära – Bäst

104   Bäst – Bögd

105   Bögel – Bönåseri

106   Bör – Bötor

107   Böxor – Capiten