1788 Swedish English Dictionary – Letters V, W

Back to Alphabet

Pages from the 1788 Swedish English Dictionary that begin with the letters V and W. The letters V and W have the same sound in Swedish (Veh.) This dictionary does not have a section for W because the letters were completely interchangeable.

 

814   Utvärtes – Vackla

815   Vackt – Vaker

816   Vakna – Valknut

817   Vall – Vanbördig

818   Vanbörding – Vanryckt

819   Vanryckta – Var

820   Vara – Varacktig

821   Varacktighet – Varsko

822   Varta – Vattspruta

823   Vattsyra – Vederbör

824   Vederbörlig – Vedhuggning

825   Vedkast – Verka

826   Verkan – Vester

827   Vestergöthland – Vetenskap

828   Veterlig – Victualier

829   Vid – Vidkomma

830   Vidkännas – Viga

831   Vigg – Vilja

832   Vilje – Vilkorlig

833   Vilkorlighet – Vina

834   Vinbergning – Vinkällare

835   Vinna – Vinter

836   Vintergrön – Visa

837   Visare – Viss

838   Visserligen – Vittnesbörd

839   Vittnesför – Vrål

840   Vråla – Vurmacktig

841   Vurst – Våla

842   Våld – Vånda

843   Våndas – Våtvara

844   Våtväder – Väderstind

845   Väderstrek – Väg

846   Väg – Väg

847   Väga – Vägnar

848   Vägning – Välborne

849   Välbördig – Vällustig

850   Vällustighet – Vända

851   Vändning – Vänlig

852   Vänlighet – Värde

853   Värdeligen – Värja sig

854   Värjemål – Väsende

855   Väsendtlig – Växt

856   Växtriket – Ymsa